ARumugam with VaLLi DeivanaiKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

முருகனுக்கான
பாடல்கள் - கவிதைகள்

Songs - Poems for
Lord Murugan

Sri Kaumara Chellam
Songs Poems for Lord Murugan    பாடல்கள் - கவிதைகளின் பட்டியல்

   List of Songs - Poemsprevious page next page

 தேடல் 

 search 
பாடல் - கவிதைப் பட்டியல்

List of Songs and Poems Kaumaram Theme Song with mp3 audio 

Green  கௌமாரம் இணைய தலைப்புப் பாடல் 
 aingkaran sOdharanE with mp3 audio Green  ஐங்கரன் சோதரனே 
 Finally, I Realized You!  @na@ 
 Oh! My Beautiful One!  @na@ 
 Senapathi Kartikeya  @na@ 
 Before you  @na@ 
 kandhA kandhA vA vA with mp3 audio Green  கந்தா கந்தா வா வா 
 azhagumugam  அழகுமுகம் 
 maRakaruNaiyil  மறகருணையில் 
 aiyanE murugaiyanE  ஐயனே முருகையனே 
 anbin uruvE  அன்பின் உருவே 
 saravaNabavan  சரவணபவன் 
 aRupadai veedu  அறுபடை வீடு 
 kummiyadi peNNE  கும்மியடி பெண்ணே 
 vELai vandhadhu  வேளை வந்தது 
 aRupadai azhagA  அறுபடை அழகா 
 vElum mayilum ninaikkaiyil  வேலும் மயிலும் நினைக்கையில் 
 thUya uRavu vENdum  தூய உறவு வேண்டும் 
 vazhiththuNai neeyE  வழித்துணை நீயே 
 aLLith tharum vaLLal  அள்ளித் தரும் வள்ளல் 
 mukthi vazhikAttu murugA  முக்தி வழிகாட்டு முருகா 
 karuNai pozhiyum  கருணை பொழியும் 
 ThaNNeermalaiyappanEh!  தண்ணீர்மலையப்பனே! 
 ThaNNeer MalaiyAn ThAL paNivOm  தண்ணீர் மலையான் தாள் பணிவோம் 
 ThaNNeermalaiyAndy  தண்ணீர் மலையாண்டி 
 ThaNNeer MalaiyAn  தண்ணீர் மலையான் 
 ThaNNeer Malai DhaNdAyuthan  தண்ணீர்மலைத் தண்டாயுதன் 
 ThaNNeerMalaith ThaNdApANi  தண்ணீர்மலைத் தண்டபாணி 
 SaravaNa bavanena varuvAnE  சரவண பவனென வருவானே 
 Penang ThaNNeermalaiyAn  பினாங்குத் தண்ணீர்மலையான் 
 ThaNNeermalaiyE  தண்ணீர் மலையே 
 Aaduga Unjal AadugavE  ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே 
 Chinna chinna kAvadi  சின்னச் சின்னக் காவடி 
 Thaiping DhaNdapANi  தைப்பிங் தண்டபாணி 
 Shanmuga NAyagan thOtRam  ஷண்முக நாயகன் தோற்றம் 
 Samaya MAlai  சமய மாலை 
 Sindhai MayanguthappA!  சிந்தை மயங்குதப்பா! 
 ThiruppOrUr  Nithya PArAyaNap Pathu  திருப்போரூர்  நித்திய பாராயணப் பத்து 
 MurugA MurugA MurugA Om  முருகா முருகா முருகா ஓம் 
 avinAsi paththu  அவிநாசி பத்து 
 MurugA vA  முருகா வா 
 Thamizhin suvai nee  வயலூர் முருகன்  தமிழின் சுவை நீ 
 Murugan en bakthikkuch chudar  முருகன் என் பக்திக்குச் சுடர் 
 Pavazhamalai Murugan pOtRi  பவழமலை முருகன் போற்றி 
 Ettikkudi  noNdichchindhu  எட்டிக்குடி சுவாமிபேரில் பாடிய  நொண்டிச்சிந்து என்னும் வேல் பாட்டு 
 niththamum oru pAdal  நித்தமும் ஒரு பாடல் 
 njAnam  ஞானம் 
 azhagukku AarAdhanai  கந்தரலங்காரம்  அழகுக்கு ஆராதனை 
 idhu sugamE  இது சுகமே 
 nALadhum thirunALandRO!  நாளதும் திருநாளன்றோ! 
 nAdi varum vaLam  நாடி வரும் வளம் 
 KandhanendRu sollu  கந்தனென்று சொல்லு 
 thEmadhurath Thamizhil  தேமதுரத் தமிழில் 
 Or Aayiram kadal  ஓர் ஆயிரம் கடல் 
 A poem from  ThiruppUnthuruththi Temple  திருப்பூந்துருத்தி  ஆலயத்திலிருந்து ஒரு கவிதை 
 jeevanil skandham  ஜீவனில் ஸ்கந்தம்  (வாசனை) சிவம் 
 njAnak Kumaran  கோலக் குறமகள் தழுவிய  ஞானக் குமரன்  (எண்சீர் விருத்தம்) 
 venkAttilunaiyandRi  வெங்காட்டிலுனையன்றி 
 kaNiniyil kaN pudhaiththu  கணினியில் கண் புதைத்து 
 uNdAyin uNdendRum  உண்டாயின் உண்டென்றும் 
 thuNaiyena niRppAn  துணையென நிற்பான் 
 Thaipingkin thaLapathiyE, kAkka vA! vA!  தைப்பிங்கின் தளபதியே காக்க வா! வா! 
 mANbAr thaNdam yEndhiyavan  மாண்பார் தண்டம் ஏந்தியவன் 
 pakkamiru mAdhirukka  பக்கமிரு மாதிருக்க 
 Aanandhak kaLippu  திருச்செந்திலாண்டவன்  ஆனந்தக் களிப்பு 
 thAn endra eNNam  தான் என்ற எண்ணம் அகற்றி 
 Kavadi Songs – Introduction  காவடிப் பாடல்கள் - முன்னுரை 
 Aadungkadee with mp3 audio Green  ஆடுங்கடீ 
 AaRumuga vElanukku with mp3 audio Green  ஆறுமுக வேலனுக்கு 
 kAlai nalla pUsai with mp3 audio Green  காலை நல்ல பூசை 
 AarkAttu mUlaiyilE with mp3 audio Green  ஆற்காட்டு மூலையிலே 
 pazhanimalai vElanukku with mp3 audio Green  பழனிமலை வேலனுக்கு 
 sutta thiruneeReduththu with mp3 audio Green  சுட்ட திருநீறெடுத்து 
 vElukku iduvOmE with mp3 audio Green  வேலுக்கு இடுவோமே 
 kAvadiyAm kAvadi with mp3 audio Green  காவடியாம் காவடி 
 villinai oththa with mp3 audio Green  வில்லினை ஒத்த 
 murugan pA mAlai with mp3 audio Green  முருகன் பா மாலை 
 VaLLi kaNavaN pErai with mp3 audio Green  வள்ளிக் கணவன் பேரை 
 Introduction  அறிமுகம் 
 Thiruththani  தலம் - திருத்தணி, இராகம் - ஷண்முகப்ரியா, தாளம் - ஆதி 
 Thiruchchendhur  தலம் - திருச்செந்தூர், இராகம் - கானடா, தாளம் - ஜம்ப 
 Pazhani  தலம் - பழனி, இராகம் - குந்தல வராளி, தாளம் - ஆதி 
 Swamimalai  தலம் - ஸ்வாமிமலை, இராகம் - ஆரபி, தாளம் - ஆதி 
 Nattakkal  தலம் - நட்டக்கல், இராகம் - ராகமாலிகை, தாளம் - ஆதி 
 Sikkal  தலம் - சிக்கல் சிங்காரவேலன், இராகம் - காம்போதி, தாளம் - ரூபகம் 
 aRupadai veedu  தலம் - அறுபடை வீடு, இராகம் - நீலமணி, தாளம் - ஆதி 
 Pazhani  தலம் - பழனி, இராகம் - பாகேஸ்ரீ, தாளம் - ஜம்ப 
 Azhaguth Dheivam  அழகுத்தெய்வம் முருகன் இராகம் - காவடி சிந்து, தாளம் - ரூபகம் 
 Kandhar AnubUthi – nenjak kanakal (kAppu) with mp3 audio Green  கந்தர் அனுபூதி - நெஞ்சக் கனகல் (காப்பு) 
 sathguru nAthanE with mp3 audio Green  சத்குரு நாதனே 
 vElAyuthA vElAyuthA with mp3 audio Green  வேலாயுதா வேலாயுதா 
 skandham vandhE with mp3 audio Green  ஸ்கந்தம் வந்தே 
 kundRilE nindRidum with mp3 audio Green  குன்றிலே நின்றிடும் 
 chinnach chinna with mp3 audio Green  சின்னச் சின்ன 
 singkAra vElanE vA with mp3 audio Green  சிங்கார வேலனே வா 
 muththuk kumArA with mp3 audio Green  முத்துக் குமாரா 
 AaRumugamudaiya vElan with mp3 audio Green  ஆறுமுகமுடைய வேலன் 
 vElavA vElavA with mp3 audio Green  வேலவா வேலவா 
 shaNmuga nAdhan with mp3 audio Green  ஷண்முக நாதன் 
 shaNmuga nAdhanai with mp3 audio Green  ஷண்முக நாதனை 
 OngAra nAdhaththavan with mp3 audio Green  ஓங்கார நாதத்தவன் 
 subramaNyam subramaNyam with mp3 audio Green  சுப்ரமண்யம் சுப்ரமண்யம் 
 saravaNabava saravaNabava with mp3 audio Green  சரவணபவ சரவணபவ 
 shaNmugA vArAy with mp3 audio Green  ஷண்முகா வாராய் 
 araharOharA swAmi with mp3 audio Green  அரஹரோஹரா ஸ்வாமி 
 singkAra vElanai with mp3 audio Green  சிங்கார வேலனை 
 sakthi vadivElA with mp3 audio Green  சக்தி வடிவேலா 
 bAlamurugan varuvAn with mp3 audio Green  பாலமுருகன் வருவான் 
 saraNam saraNam shaNmuga nAdhanE with mp3 audio Green  சரணம் சரணம் ஷண்முக நாதனே 
 OmkAra nAdhanE with mp3 audio Green  ஓம்கார நாதனே 
 kumaranaip paNimanamE with mp3 audio Green  குமரனைப் பணிமனமே 
 kumarA endRida with mp3 audio Green  குமரா என்றிட 
 kandhanai azhaiththAl with mp3 audio Green  கந்தனை அழைத்தால் 
 mAdhavan maruganE with mp3 audio Green  மாதவன் மருகனே 
 thiruchchendhUr thanil with mp3 audio Green  திருச்செந்தூர் தனில் 
 vAzhththu – mangaLam (Kandha PurANam) with mp3 audio Green  வாழ்த்து - மங்களம் (கந்த புராணம்) 
 malaivAzh murugA with mp3 audio Green  மலைவாழ் முருகா 
 bAlamurugan kOvililE with mp3 audio Green  பாலமுருகன் கோவிலிலே 
 anudhinam pAdu with mp3 audio Green  அனுதினம் பாடு 
 shaNmugA saravaNA with mp3 audio Green  ஷண்முகா சரவணா 
 nee irukkum Aalayam with mp3 audio Green  நீ இருக்கும் ஆலயம் 
 kandhA kadambA vElA with mp3 audio Green  கந்தா கடம்பா வேலா 
 vElA umaibAlA with mp3 audio Green  வேலா உமைபாலா 
 pazhanimala ERivaROm with mp3 audio Green  பழனிமல ஏறிவறோம் 
 thodanggi vaiththadhu with mp3 audio Green  தொடங்கி வைத்தது 
 Thiruppugazh 1328 ERumayil ERi with mp3 audio Green  திருப்புகழ் 1328 ஏறுமயில் ஏறி 
 ANNAmalai (AruNagirinAthar thudhippAdal) with mp3 audio Green  அண்ணாமலை (அருணகிரிநாதர் துதிப்பாடல்) 
 Aasramaththu with mp3 audio Green  ஆஸ்ரமத்து 
 GuhA SaravaNA with mp3 audio Green  குகா சரவணா 
 KandhA KumarA with mp3 audio Green  கந்தா குமரா 
 manaththinai urukki with mp3 audio Green  மனத்தினை உருக்கி 
 MurugA GurubarA with mp3 audio Green  முருகா குருபரா 
 MurugA MuththukkumarA with mp3 audio Green  முருகா முத்துக்குமரா 
 Om SaravaNA with mp3 audio Green  ஓம் சரவணா 
 OmgurunAdhA with mp3 audio Green  ஓம்குருநாதா 
 ShaNmugA SaravaNA with mp3 audio Green  ஷண்முகா சரவணா 
 un nAmam with mp3 audio Green  உன் நாமம் 
 vA vA MurugA with mp3 audio Green  வா வா முருகா 
 vElmurugA with mp3 audio Green  வேல்முருகா 
 vElmurugA MAlmarugA with mp3 audio Green  வேல்முருகா மால்மருகா 
 vElmurugaiyA with mp3 audio Green  வேல்முருகையா 
 vElvEl MurugA with mp3 audio Green  வேல்வேல் முருகா 
 MurugA MurugA MurugA with mp3 audio Green  முருகா முருகா முருகா 
 vEluNdu vinaiyillai with mp3 audio Green  வேலுண்டு வினையில்லை 
 vA vA vA vA MurugaiyA with mp3 audio Green  வா வா வா வா முருகையா 
 SakthivEl SakthivEl with mp3 audio Green  சக்திவேல் சக்திவேல் 
 MurugA MurugA with mp3 audio Green  முருகா முருகா 
 maRandhEn with mp3 audio Green  மறந்தேன் 
 appA MurugA with mp3 audio Green  அப்பா முருகா 
 kArththigEyA with mp3 audio Green  கார்த்திகேயா! 
 vEl murugA with mp3 audio Green  வேல் முருகா! 
 sambO kumarA! with mp3 audio Green  சம்போ குமரா! 
 subramaNyam! with mp3 audio Green  சுப்ரமண்யம் 
 Thiruppugazh 9999 ERumayil ERi with mp3 audio Green  திருப்புகழ் 9999 ஏறுமயில் ஏறி 
 kArththigEyA with mp3 audio Green  கார்த்திகேயா! 
 vEl murugA with mp3 audio Green  வேல் முருகா! 
 MurugA! MurugA! with mp3 audio Green  முருகா! முருகா! 
 anbarukku anbanE! with mp3 audio Green  அன்பருக்கு அன்பனே! 
 sambO kumarA! with mp3 audio Green  சம்போ குமரா! 
 subramaNyam! with mp3 audio Green  சுப்ரமண்யம் 
 Thiruppugazh 9999 ERumayil ERi with mp3 audio Green  திருப்புகழ் 9999 ஏறுமயில் ஏறி 
 aRupadai veettinil with mp3 audio Green  அறுபடை வீட்டினில் 
 adiththAlum aNaiththAlum with mp3 audio Green  அடித்தாலும் அணைத்தாலும் 
 muththukkumaran sakthivEl with mp3 audio Green  முத்துக்குமரன் சக்திவேல் 
 niththamunnaip pArththAlum with mp3 audio Green  நித்தமுன்னைப் பார்த்தாலும் 
 thiruchchendhUr sendhilvEl with mp3 audio Green  திருச்செந்தூர் செந்தில்வேல் 
 alai pAyum kadalOram with mp3 audio Green  அலை பாயும் கடலோரம் 

 Thiruppugazh pAda niRaivEyAm 

Green  திருப்புகழ் பாட வாழ்வில் நிறைவேயாம் 
 umakku uvappAl uraiththOm vAzhththu Green  உமக்கு உவப்பால் உரைத்தோம் வாழ்த்து 
 nartseigai puththANdu vAzhththu Green  நற்செய்கை புத்தாண்டு வாழ்த்து 
 guruvaruLum thiruvaruLum niRaivAip peRuvOm Green  குருவருளும் திருவருளும் நிறைவாய்ப் பெறுவோம் 
 thiruppugazhai OdhappA ... udan vetri sErumappA! Green  திருப்புகழை ஓதப்பா ... உடன் வெற்றி சேருமப்பா! 

top

Bhajan Songs and Poems for Lord Murugan

Index of Murugan Bhajan Songs and Poems

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 1404.2022[css]