திருப்புகழ் 812 இபமாந்தர் சக்ர  (திருவாஞ்சியம்)
Thiruppugazh 812 ibamAndharsakra  (thiruvAnjiyam)
Thiruppugazh - 812 ibamAndharsakra - thiruvAnjiyamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதாந்த தத்த தனதன
     தனதாந்த தத்த தனதன
          தனதாந்த தத்த தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

இபமாந்தர் சக்ர பதிசெறி
     படையாண்டு சக்ர வரிசைக
          ளிடவாழ்ந்து திக்கு விசயம ...... ணரசாகி

இறுமாந்து வட்ட வணைமிசை
     விரிசார்ந்து வெற்றி மலர்தொடை
          யெழிலார்ந்த பட்டி வகைபரி ...... மளலேபந்

தபனாங்க ரத்ந வணிகல
     னிவைசேர்ந்த விச்சு வடிவது
          தமர்சூழ்ந்து மிக்க வுயிர்நழு ...... வியபோது

தழல்தாங்கொ ளுத்தி யிடவொரு
     பிடிசாம்பல் பட்ட தறிகிலர்
          தனவாஞ்சை மிக்கு னடிதொழ ...... நினையாரே

உபசாந்த சித்த குருகுல
     பவபாண்ட வர்க்கு வரதன்மை
          யுருவோன்ப்ர சித்த நெடியவன் ...... ரிஷிகேசன்

உலகீன்ற பச்சை யுமையணன்
     வடவேங்க டத்தி லுறைபவ
          னுயர்சார்ங்க சக்ர கரதலன் ...... மருகோனே

த்ரிபுராந்த கற்கு வரசுத
     ரதிகாந்தன் மைத்து னமுருக
          திறல்பூண்ட சுப்ர மணியஷண் ......முகவேலா

திரைபாய்ந்த பத்ம தடவய
     லியில்வேந்த முத்தி யருள்தரு
          திருவாஞ்சி யத்தி லமரர்கள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இபமாந்தர் சக்ர பதி ... யானைப் படை, காலாட் படை முதலிய
படைகளையுடைய சக்ரவர்த்தியாகி,

செறி படையாண்டு ... நிறைந்துள்ள நால்வகைச் சேனைகளையும்
ஆண்டுகொண்டு,

சக்ர வரிசைகளிடவாழ்ந்து ... ஆக்ஞாசக்கரம் தன் வேலை
முறைகளை நடத்த அவ்வாறே வாழ்ந்து,

திக்கு விசய மண் அரசாகி ... திக்குவிஜயம் செய்து, இந்தப்
புவிக்கு மன்னனாகி

இறுமாந்து வட்ட வணைமிசை ... மிக்க பெருமை அடைந்து, வட்ட
வடிவான திண்டுமெத்தை மேலுள்ள

விரிசார்ந்து வெற்றி மலர்தொடை ... விரிப்பில் சாய்ந்து, வெற்றி
வாகையான மலர் மாலைகளும்,

எழிலார்ந்த பட்டி வகைபரிள லேபம் ... அழகு மிகுந்த
ஆடைகளும், நறுமணக் கலவைப் பூச்சுக்களும்,

தபனாங்க ரத்ந வணிகலன் ... சூரிய ஒளியைத் தன்னிடத்தில்
கொண்ட ரத்தினங்களாலான ஆபரணங்களும்,

இவைசேர்ந்த விச்சு வடிவது ... இவையெல்லாம் சேர்ந்தாலும் ஒரு
மனித வித்துவின் வடிவம்தான் இவ்வுடல்.

தமர்சூழ்ந்து மிக்க வுயிர்நழுவியபோது ... தம் உறவினர்கள்
சூழ்ந்திருக்க, இந்த உடலினின்றும் பெருமைமிக்க உயிர் பிரிந்து
போகும் தருணம்,

தழல்தாங் கொளுத்தியிட ... அந்த நெருப்பு உடலைக்
கொளுத்திவிட, முடிவில்

ஒரு பிடிசாம்பல் பட்டது அறிகிலர் ... அவ்வுடல் ஒரு பிடி சாம்பல்
என்ற நிலையை அடைவதை யாரும் அறியார்.

தனவாஞ்சை மிக்கு உனடிதொழ நினையாரே ... பொருளாசை
மிகுந்து, உன் திருவடிகளைத் தொழ நினைப்பதில்லை.

உபசாந்த சித்த குருகுலபவ ... மனச்சாந்தி உடையவர்களும், குரு
வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்களுமான

பாண்டவர்க்கு வரதன் ... பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு வேண்டிய
வரங்களைத் தந்தவனும்,

மையுருவோன் ப்ரசித்த நெடியவன் ரிஷிகேசன் ... கருமேக
நிறத்தவனும், கீர்த்திமானும், விஸ்வரூபனும், இந்திரியங்களை
வென்றவனும்,

உலகீன்ற பச்சை யுமையணன் ... லோகமாதாவாகிய பச்சைநிற
உமாதேவியின் அண்ணனும்,

வடவேங்க டத்தி லுறைபவன் ... வடவேங்கடம் என்னும்
திருமலையில் வாழ்பவனும்,

உயர்சார்ங்க சக்ர கரதலன்மருகோனே ... உயர்ந்த சாரங்கம்
என்ற வில்லையும், சுதர்சனம் என்ற சக்கரத்தையும் கரத்தில் ஏந்தும்
திருமாலின் மருமகனே,

த்ரிபுராந்த கற்கு வரசுத ... திரிபுரங்களுக்கு யமனாய் இருந்த
சிவனுக்கு சிரேஷ்டமான பிள்ளையே,

ரதிகாந்தன் மைத்துனமுருக ... ரதியின் கணவன் மன்மதனுக்கு
மைத்துனன்* முறையான முருகனே,

திறல்பூண்ட சுப்ர மணிய ஷண்முகவேலா ... பராக்ரமம் வாய்ந்த
சுப்பிரமணியனே, ஆறுமுகனே, வேலனே,

திரைபாய்ந்த பத்ம தடவயலியில்வேந்த ... அலைகள் பாயும்
தாமரைக் குளங்கள் உள்ள வயலூரின் அரசனே,

முத்தி யருள்தரு திருவாஞ்சியத்தில் ... முக்தித்தலமாகிய**
திருவாஞ்சியத்தில்*** வீற்றிருக்கும்

அமரர்கள் பெருமாளே. ... தேவர்கள்தம் பெருமாளே.


* முருகன் திருமாலின் மருமகன். மன்மதன் திருமாலின் மகன். எனவே முருகன்
மன்மதனின் மைத்துனன்.


** முக்தித்தலங்கள் பின்வருமாறு:

தில்லைவனம், காசி, திருவாரூர், மாயூரம், முல்லைவனம், மதுரை, திருப்பரங்குன்றம்,
திருநெல்வேலி, காஞ்சீபுரம், திருக்கழுக்குன்றம், வேதாரண்யம், திருவண்ணாமலை,
திருக்காளத்தி, திருவாஞ்சியம்.


*** திருவாஞ்சியம் திருவாரூர் தலத்துக்கு வடமேற்கில் நன்னிலத்துக்கு மேற்கில்
7 மைலில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.963  pg 2.964  pg 2.965  pg 2.966 
 WIKI_urai Song number: 816 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 812 - ibamAndhar sakra (thiruvAnjiyam)

ibamAndhar chakrapathi seRi
     padai ANdu chakra varisaigaL
          ida vAzhndhu dhikku vijayamaN ...... arasAgi

iRu mAndhu vattavaNai misai
     viri sArndhu vetri malar thodai
          ezhilArndha patti vagai parima...... La lEpan

thapanAnga rathna aNikalan
     ivai sErndha vichchu vadivadhu
          thamar sUzhndhu mikka uyir nazhu ...... viyapOdhu

thazhal thAng koLuththi ida oru
     pidi sAmbal pattadh aRigilar
          dhana vAnchai mikkunadi thozha ...... ninaiyArE

upasAntha chiththa kurukula
     bava pANdavarkku varadhan mai
          uruvOn prasidhdha nediyavan ...... rishikEsan

ulageendra pachchai umai aNan
     vada vEnkataththil uRaibavan
          uyar sArnga chakra karathalan ...... marugOnE

thripurAntha kaRku vara sutha
     rathi kAnthan maiththuna muruga
          thiRal pUNda subramaNiya shaN...... muka vElA

thirai pAyndha padhma thata vaya
     liyil vEndha muththi aruL tharu
          thiru vAnji yaththil amarargaL ...... perumALE.

......... Meaning .........

ibamAndhar chakrapathi: He was an emperoror with armies of elephants and soldiers;

seRi padai ANdu: the whole regimen at his command;

chakra varisaigaL ida vAzhndhu dhikku vijayamaN arasAgi: his wheel of power held sway in all directions;

iRu mAndhu vattavaNai misai viri sArndhu: he reigned proudly reclining on a round cushion;

vetri malar thodai: adorned with garlands of victory.

ezhilArndha patti vagai parimaLa lEpan: He was clad in dazzling royal attires and with fragrant perfumes;

thapanAnga rathna aNikalan: and his jewels with precious gems glistened like the bright sun.

ivai sErndha vichchu vadivadhu: It is these that made this emperor who had stemmed from but a human seed!

thamar sUzhndhu mikka uyir nazhu viyapOdhu: Near and dear ones thronged his bedside as he was about to breathe his last.

thazhal thAng koLuththi ida: His body was later consumed by fire,

oru pidi sAmbal pattadh aRigilar: An emperor reduced to a handful of ash with no one realizing this (the ephemeral nature of life)!

dhana vAnchai mikkunadi thozha ninaiyArE: People who hanker after riches never care to worship Your feet!

upasAntha chiththa kurukulabava: These people of Kuru clan had composure;

pANdavarkku varadhan: The five PAndavAs to whom He granted boons;

mai uruvOn prasidhdha nediyavan rishikEsan: He was dark complexioned; He was the tallest one (Thrivikraman) of great fame; He was Hrishikesan, having conquered his sensory organs;

ulageendra pachchai umai aNan: He was the elder brother of UmAdEvi of green hue, who created the entire universe;

vada vEnkataththil uRaibavan: His favourite abode is the Northern Mount VEnkatam (Thirumalai);

uyar sArnga chakra karathalan marugOnE: He holds the famous weapons of SArangam (bow) and Sudharsanam (Chakram); and He is the great Vishnu, and You are His nephew!

thripurAntha kaRku vara sutha: You are also the famous son of SivA, who destroyed Thiripuram!

rathi kAnthan maiththuna muruga: You are the cousin* of Manmathan, consort of Rathi, Oh MurugA!

thiRal pUNda subramaNiya shaNmuga vElA: You are the supreme power, Subramaniya, six-faced and with a Spear in hand!

thirai pAyndha padhma thata vayaliyil vEndha: You are the King of VayalUr which has ponds full of waves and blooming lotuses!

muththi aruL tharu thiru vAnji yaththil: Your abode is ThiruvAnjiyam*** which confers eternal bliss (MOkshasthalam)**!

amarargaL perumALE.: You are the Lord of all DEvAs, Oh Great One!


* Manmathan is the son of Vishnu. Murugan is Vishnu's nephew. Murugan is thus Manmathan's cousin.


** The MOkshasthalas, centres conferring eternal bliss, are:

Thillaivanam, KAsi, ThiruvArUr, MAyUram, Mullaivanam, Madhurai, ThirupparankundRam, ThirunelvEli, KAnchipuram, ThirukkazhukkundRam, VEdhAraNyam, ThiruvaNNAmalai, ThirukkALaththi and ThiruvAnjiyam.


*** ThiruvAnjiyam is at 7 miles west of Nannilam Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 812 ibamAndhar sakra - thiruvAnjiyam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]