திருப்புகழ் 798 மருக்குலாவிய  (திருவிடைக்கழி)
Thiruppugazh 798 marukkulAviya  (thiruvidaikkazhi)
Thiruppugazh - 798 marukkulAviya - thiruvidaikkazhiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்த தானன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

மருக்கு லாவிய மலரணை ...... கொதியாதே

வளர்த்த தாய்தமர் வசையது ...... மொழியாதே

கருக்கு லாவிய அயலவர் ...... பழியாதே

கடப்ப மாலையை யினிவர ...... விடவேணும்

தருக்கு லாவிய கொடியிடை ...... மணவாளா

சமர்த்த னேமணி மரகத ...... மயில்வீரா

திருக்கு ராவடி நிழல்தனி ...... லுறைவோனே

திருக்கை வேல்வடி வழகிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மருக்கு லாவிய மலரணை ... நறுமணம் கமழும் மலர்ப் படுக்கை

கொதியாதே ... (விரகத்தின் காரணமாக) கொதித்துச் சூடு தராமலும்,

வளர்த்த தாய்தமர் ... வளர்த்த தாயும் சுற்றத்தாரும்

வசையது மொழியாதே ... வசை மொழிகளைப் பேசாமலும்,

கருக்கு லாவிய அயலவர் ... காரணமாக (கருவைத்து) நட்பு
கொண்டாடிய அயலார்கள்

பழியாதே ... பழிச் சொல் கூறாமலும் (இருக்க வேண்டுமானால்)

கடப்ப மாலையை யினி ... உன் (அடையாளமாய்) கடம்ப
மாலையை இனி

வரவிடவேணும் ... அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

தருக்கு லாவிய ... கற்பக விருட்சத்தின் கீழ் வளர்ந்த,

கொடியிடை மணவாளா ... கொடிபோன்ற இடையை உடைய
தேவயானையின் மணவாளனே,

சமர்த்த னேமணி மரகத மயில்வீரா ... சாமர்த்தியசாலியே, மரகத
மணியின் நிறம் கொண்ட மயில்மீது வரும் வீரனே,

திருக்கு ராவடி நிழல்தனில் ... திருவிடைக்கழியில் உள்ள
திருக்குராமரத்தின் அடிநிழல் தன்னில்

உறைவோனே ... வீற்றிருப்பவனே,

திருக்கை வேல்வடி வழகிய பெருமாளே. ... திருக்கையில் வேல்
ஏந்திய, வடிவம் அழகிய பெருமாளே.


* திருவிடைக்கழி மாயூரத்திற்கு (மயிலாடுதுறைக்கு) 17 மைல் தென்கிழக்கே
திருக்கடையூருக்கு அருகில் உள்ளது. இங்கு முருகன் குராமரத்தடியில் கொலு
வீற்றிருக்கிறான்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.929  pg 2.930 
 WIKI_urai Song number: 802 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 798 - marukkulAviya (thiruvidaikkazhi)

marukkulAviya malaraNai ...... kodhiyAdhE

vaLarththa thaythamar vasaiyadhu ...... mozhiyAdahE

karukkulAviya ayalavar ...... pazhiyAdhE

kadappa mAlaiyai inivara ...... vidavENum

tharukkulAviya kodiyidai ...... maNavALA

samarththanE maNi marakatha ...... mayil veerA

thirukkurAvadi nizhal thanil ...... uRaivOnE

thirukkai vEl vadivazhagiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

marukkulAviya malaraNai: Lest my bed, filled up with fragrant flowers,

kodhiyAdhE: burn me (due to separation from You),

vaLarththa thaythamar vasaiyadhu mozhiyAdahE: lest my mother and relatives call me names, and

karukkulAviya ayalavar pazhiyAdhE: lest my neighbours hurl accusations at me,

kadappa mAlaiyai inivara vidavENum: You must now send me Your kadappa garland as a token of Your love.

tharukkulAviya kodiyidai maNavALA: You are the consort of DEvayAnai, reared up under the KaRpaga Tree and with a waist like a creeper.

samarththanE: You are the Clever One!

maNi marakatha mayil veerA: You ride the emerald-green peacock!

thirukkurAvadi nizhal thanil uRaivOnE: You reside under the shade of the ThirukkurAvadi tree in Thiruvidaikkazhi.

thirukkai vEl vadivazhagiya perumALE.: You hold the beautiful Spear in Your hand and have a lovely form, Oh Great One!


* Thiruvidaikkazhi is 17 miles southeast of MayilAduthurrai (MAyUram) - near Thirukkadaiyur.
Murugan is cosily seated under a KurA tree in this place.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 798 marukkulAviya - thiruvidaikkazhi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]