திருப்புகழ் 406 கடல்பரவு தரங்க  (திருவருணை)
Thiruppugazh 406 kadalparavutharangka  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 406 kadalparavutharangka - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனந்த தானன ...... தந்ததான
     தனதனன தனந்த தானன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

கடல்பரவு தரங்க மீதெழு ...... திங்களாலே
     கருதிமிக மடந்தை மார்சொல்வ ...... தந்தியாலே

வடவனலை முனிந்து வீசிய ...... தென்றலாலே
     வயலருணையில் வஞ்சி போதந ...... லங்கலாமோ

இடமுமையை மணந்த நாதரி ...... றைஞ்சும்வீரா
     எழுகிரிகள் பிளந்து வீழஎ ...... றிந்தவேலா

அடலசுரர் கலங்கி யோடமு ...... னிந்தகோவே
     அரிபிரம புரந்த ராதியர் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கடல்பரவு தரங்க மீதெழு திங்களாலே ... கடலில் பரவிவரும்
அலைகளின் மீது தோன்றி எழும் நிலாவாலும்,

கருதிமிக மடந்தை மார்சொல் வதந்தியாலே ... நினைத்து
நினைத்துப் பெண்கள் தமக்குள் பேசும் வதந்தியாலும்,

வடவனலை முனிந்து வீசிய தென்றலாலே ... வடவாக்கினியைக்
கோபித்து சூடாக வீசும் தென்றல் காற்றாலும்,

வயலருணையில் வஞ்சி ... வயல் சூழ்ந்த இந்தத்
திருவண்ணாமலையில் உள்ள வஞ்சிக் கொடி போன்ற பெண்

போதநலங்கலாமோ ... (உன்னைப் பிரிந்ததால்) அறிவு
மயங்கி, கலங்கி வருந்தலாமோ?

இடமுமையை மணந்த நாதர் இறைஞ்சும்வீரா ... இடது
பாகத்தில் உமாதேவியைச் சேர்த்துள்ள சிவபிரான் வணங்கும் வீரனே,

எழுகிரிகள் பிளந்து வீழ எறிந்தவேலா ... ஏழு மலைகளும்
பிளந்து விழும்படியாக செலுத்திய வேலாயுதனே,

அடலசுரர் கலங்கி யோடமுனிந்தகோவே ... வலிமை வாய்ந்த
அசுரர்கள் கலங்கி ஓடக் கோபித்த தலைவனே,

அரிபிரம புரந்த ராதியர் தம்பிரானே. ... திருமால், பிரம்மா,
இந்திராதி தேவர்கள் தம்பிரானே.


இப்பாடல் அகத்துறையில் 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் முருகனைப் பிரிந்த
தலைவிக்காக பாடியது. கடல், சந்திரன், மன்மதன், மலர்க் கணைகள்,
பெண்களின் வதந்திப் பேச்சு - இவை தலைவியின் பிரிவுத்துயரைக் கூட்டுவன.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.253  pg 2.254 
 WIKI_urai Song number: 548 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 406 - kadalparavu tharangka (thiruvaNNAmalai)

kadalparavu tharanga meedhezhu ...... thingaLAlE
     karudhi miga madandhai mAr sol ...... vadhandhiyAlE

vadavanalai munindhu veesiya ...... thendralAlE
     vayal aruNaiyil vanji pOdha ...... nalangalAmO

idam umaiyai maNandha nAthar ...... iRainjum veera
     ezhu girigaL piLandhu veezha ...... eRindha vElA

adal asurar kalangi Oda ...... munindha kOvE
     aribirama purandharAdhiyar ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

kadalparavu tharanga meedhezhu thingaLAlE: Due to the moon rising above the waves in the vast sea;

karudhi miga madandhai mAr sol vadhandhiyAlE: due to the gossip-mongering by all the women who keep on talking among themselves repeatedly;

vadavanalai munindhu veesiya thendralAlE: and due to the hot southerly breeze which is blowing angrily vying with the Northern Inferno*;

vayal aruNaiyil vanji pOdha nalangalAmO: this damsel is bothered (being separated from You). Is it fair that she suffers like this and becomes morose?

idam umaiyai maNandha nAthar iRainjum veera: You are worshipped by Lord SivA who shared the left half of His body with His Consort UmA (PArvathi).

ezhu girigaL piLandhu veezha eRindha vElA: The seven hills (Krounchagiri Range) were shattered to pieces by Your Spear!

adal asurar kalangi Oda munindha kOvE: The mighty demons (asuras) ran away scared by Your wrath, Oh Lord!

aribirama purandharAdhiyar thambirAnE.: You are worshipped by Vishnu, BrahmA and all DEvAs, Oh Great One!


* The Northern Inferno -vadavAkkini- is supposed to be engulfing the universe on the Maha PraLayA Day, which is the last day of the universe.


This song has been written in the Nayaka-Nayaki BhAva portraying the pangs of separation of the heroine from Lord Murugan.
The sea, the moon, Love God, the flowery arrows and the scandal-mongering women are some of the sources which aggravate the separation from the Lord.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 406 kadalparavu tharangka - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]