திருப்புகழ் 943 இறவாமற் பிறவாமல்  (அவிநாசி)
Thiruppugazh 943 iRavAamaRpiRavAmal  (avinAsi)
Thiruppugazh - 943 iRavAamaRpiRavAmal - avinAsiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதானத் தனதான தனதானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

இறவாமற் பிறவாமல் எனையாள்சற் ...... குருவாகிப்

பிறவாகித் திரமான பெருவாழ்வைத் ...... தருவாயே

குறமாதைப் புணர்வோனே குகனேசொற் ...... குமரேசா

அறநாலைப் புகல்வோனே அவிநாசிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இறவாமற் பிறவாமல் ... இறவாத வரம் தந்தும், மீண்டும் பிறவாத வரம்
தந்தும்,

எனையாள்சற்குருவாகி ... என்னை ஆண்டருளும் நல்ல
குருவாகியும்,

பிறவாகி ... மற்ற எல்லாத் துணைகள் ஆகியும்,

திரமான பெருவாழ்வைத் தருவாயே ... நிலையான (ஸ்திரமான)
முக்தியாம் மோக்ஷவீட்டை அருள்வாயாக.

குறமாதைப் புணர்வோனே ... குறப்பெண் வள்ளியை மணந்தவனே,

குகனேசொற் குமரேசா ... குகனே, புகழ் வாய்ந்த குமரேசனே,

அறநாலைப் புகல்வோனே ... அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய
நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் உபதேசிப்பவனே,

அவிநாசிப் பெருமாளே. ... அவிநாசியில்* வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* அவிநாசி திருப்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வடக்கே 8 மைலில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1309  pg 2.1310 
 WIKI_urai Song number: 947 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 943 - iRavAmaR piRavAmal (avinAsi)

iRavAmal piRavAmal enaiyAL saR ...... guruvAgip

piRavAgi thiramAna peruvAzhvaith ...... tharuvAyE

kuRamAdhaip puNarvOnE guhanE soR ...... kumarEsA

aRanAlaip pugalvOnE avinAsip ...... perumALE.

......... Meaning .........

iRavAmal piRavAmal enaiyAL saR guruvAgi: I pray that You give me a boon not to die and not to be born again. You must become my Master who ruled over me

piRavAgi: and every other support to me.

thiramAna peruvAzhvaith tharuvAyE: You must grant me eternal liberation and blissful life.

kuRamAdhaip puNarvOnE: You married VaLLi, the damsel of the KuRavAs.

guhanE soR kumarEsA: Oh GuhA, Oh KumaresA who is praised by all!

aRanAlaip pugalvOnE: You preach to me the four PurushArthAs (DharmA, Arththa, KAmA and MokshA).

avinAsip perumALE.: You have Your abode at AvinAsi*, Oh Great One!


* AvinAsi is 8 miles north of ThiruppUr Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 943 iRavAamaR piRavAmal - avinAsi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]