திருப்புகழ் 1309 காரணமதாக  (பழமுதிர்ச்சோலை)
Thiruppugazh 1309 kAraNamadhAga  (pazhamudhirchOlai)
Thiruppugazh - 1309 kAraNamadhAga - pazhamudhirchOlaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

காரணம தாக வந்து ...... புவிமீதே
   காலனணு காதி சைந்து ...... கதிகாண
      நாரணனும் வேதன் முன்பு ...... தெரியாத
         ஞானநட மேபு ரிந்து ...... வருவாயே

ஆரமுத மான தந்தி ...... மணவாளா
   ஆறுமுக மாறி ரண்டு ...... விழியோனே
      சூரர்கிளை மாள வென்ற ...... கதிர்வேலா
         சோலைமலை மேவி நின்ற ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

காரணமதாக வந்து ... ஊழ்வினையின் காரணமாக வந்து

புவிமீதே ... இந்த பூமியில் பிறந்து,

காலனணுகாது ... காலன் என்னை நெருங்காதபடிக்கு

இசைந்து கதிகாண ... நீ மனம் பொருந்தி நான் நற்கதியை அடைய,

நாரணனும் வேதன் முன்பு தெரியாத ... திருமாலும் பிரம்மாவும்
முன்பு கண்டறியாத

ஞானநடமே புரிந்து வருவாயே ... ஞான நடனத்தை ஆடி
வருவாயாக.

ஆரமுத மான தந்தி மணவாளா ... நிறைந்த அமுது போல் இனிய
தேவயானையின் மணவாளனே,

ஆறுமுக மாறி ரண்டு விழியோனே ... ஆறு திருமுகங்களையும்,
பன்னிரண்டு கண்களையும் உடையவனே,

சூரர்கிளை மாள ... சூரர் கூட்டங்கள் இறக்கும்படியாக

வென்ற கதிர்வேலா ... வெற்றி கொண்ட ஒளிமிக்க வேலனே,

சோலைமலை மேவி நின்ற பெருமாளே. ... பழமுதிர்ச்சோலை
மலையில் மேவி விளங்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1077  pg 1.1078 
 WIKI_urai Song number: 435 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem) பாடல் ரா - 1    song R1 


 பாடல் ரா - 2    song R2 

Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1309 - kAraNamadhAga (pazhamudhirchOlai)

kAraNam adhAga vandhu ...... buvimeedhE
   kAlan aNugAdh isaindhu ...... gathi kANa
      nAraNanum vEdhan munbu ...... theriyAdha
         nyAna natamE purindhu ...... varuvAyE

Ar amudhamAna thandhi ...... maNavALA
   ARumugam ARiraNdu ...... vizhiyOnE
      sUrar kiLai mALa vendra ...... kadhirvElA
         sOlai malai mEvi nindra ...... perumALE.

......... Meaning .........

kAraNam adhAga vandhu buvimeedhE: I was born in this earth due to my karmas.

kAlan aNugAdhu: In order that Yaman (Death-God) does not come near me,

isaindhu gathi kANa: I must reach salvation with Your concurrence.

nAraNanum vEdhan munbu theriyAdha: Vishnu and BrahmA could never fathom

nyAna natamE purindhu varuvAyE: Your Cosmic Dance; You must come to me performing that dance.

Ar amudhamAna thandhi maNavALA: You are the consort of Devayani, who is pure nectar personified.

ARumugam ARiraNdu vizhiyOnE: You have six holy faces and twelve eyes!

sUrar kiLai mALa vendra kadhirvElA: You possess the bright and mighty spear that conquered the entire dynasties of SUran.

sOlai malai mEvi nindra perumALE.: You chose PazhamuthirchOlai as Your abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1309 kAraNamadhAga - pazhamudhirchOlai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]