திருப்புகழ் 1307 அகரமுமாகி  (பழமுதிர்ச்சோலை)
Thiruppugazh 1307 agaramumAgi  (pazhamudhirchOlai)
Thiruppugazh - 1307 agaramumAgi - pazhamudhirchOlaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தான தனதன தான தனதன தான ...... தனதான

......... பாடல் .........

அகரமு மாகி யதிபனு மாகி யதிகமு மாகி ...... அகமாகி

அயனென வாகி அரியென வாகி அரனென வாகி ...... அவர்மேலாய்

இகரமு மாகி யெவைகளு மாகி யினிமையு மாகி ...... வருவோனே

இருநில மீதி லெளியனும் வாழ எனதுமு னோடி ...... வரவேணும்

மகபதி யாகி மருவும் வலாரி மகிழ்களி கூரும் ...... வடிவோனே

வனமுறை வேட னருளிய பூஜை மகிழ்கதிர் காம ...... முடையோனே

செககண சேகு தகுதிமி தோதி திமியென ஆடு ...... மயிலோனே

திருமலி வான பழமுதிர் சோலை மலைமிசை மேவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அகரமும் ஆகி ... எழுத்துக்களுள் அகரம் முதலில் நிற்பது போல
எப்பொருளுக்கும் முதன்மையாகி

அதிபனும் ஆகி ... எல்லாவற்றிற்கும் தலைவனாகி

அதிகமும் ஆகி ... எல்லோருக்கும் மேம்பட்டவனாகி

அகமாகி ... யாவர்க்கும் உள்ள - யான் - என்னும் பொருளாகி

அயனென வாகி ... பிரமன் என்னும் படைப்பவன் ஆகி

அரியென வாகி ... திருமால் என்னும் காப்பவன் ஆகி

அரனென வாகி ... சிவன் என்னும் அழிப்பவனாகி

அவர் மேலாய் ... அம்மூவருக்கும்மேலான பொருளாகி

இகரமும் ஆகி ... இங்குள்ள பொருட்கள் யாவுமாகி

எவைகளும்ஆகி ... எங்கெங்கும் உள்ள பொருட்களும் ஆகி

இனிமையும் ஆகி ... இனிமை தரும் பொருளாகி

வருவோனே ... வருபவனே

இருனில மீதில் ... இந்த பெரிய பூமியில்

எளியனும் வாழ ... எளியவனாகிய இந்த அடியேனும் வாழ

எனதுமுன் ஓடி வரவேணும் ... எனதுமுன் ஓடி வரவேணும்

மகபதி ஆகி ... யாகங்களுக்குத் தலைவனாக

மருவும் வலாரி ... விளங்கும் இந்திரன் (வலாசுரப் பகைவன்)

மகிழ் களி கூரும் ... மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் அடையச்செய்யும்

வடிவோனே ... அழகிய வடிவம் கொண்டவனே

வனமுறை வேடன் ... காட்டில் வசித்த வேடன் (அந்திமான்*)

அருளிய பூஜை மகிழ் ... செய்த பூஜையை மகிழ்வுடன் ஏற்ற

கதிர்காமம் உடையோனே ... கதிர்காமம் (உன் பதியாக)
உடையவனே

ஜெககண ஜேகு தகுதிமி தோதி திமி ... (அதே ஒலி)

என ஆடு மயிலோனே ... என்ற ஜதிகளில் ஆடும் மயிலோனே

திருமலிவான ... லக்ஷ்மிகரம் நிறைந்த

பழமுதிர்ச்சோலை மலை மிசை ... பழமுதிர்ச்சோலை மலையின்மீது

மேவு பெருமாளே. ... வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* முருகனது வேலுக்குப் பெருமை தன்னால்தான் என்று அகந்தை கொண்ட
பிரமனை முருகன் சபிக்க, பிரமன் அந்திமான் என்ற வேடனாக இலங்கையில்
பிறந்தான். தான் கொல்ல முயன்ற பிப்பலாத முனிவரால் அந்திமான் ஞானம்
பெற்று கதிர்காம வேலனை கிருத்திகை விரதம் இருந்து வணங்கி, அருள் பெற்ற
வரலாறு இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1071  pg 1.1073  pg 1.1074  pg 1.1075  pg 1.1076 
 WIKI_urai Song number: 433 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem) பாடல் ரா - 1    song R1 


 பாடல் ரா - 2    song R2 

Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Kodumudi Thiru S. Thiyagaraja DhEsigar
'கொடுமுடி' திரு தியாகராஜ தேசிகர்

Kodumudi S. Thiyagaraja DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1307 - agaramumAgi (pazhamudhirchOlai)

agaramum Agi adhipanum Agi adhikamum Agi ...... agamAgi

ayanena vAgi ariyena vAgi aranena vAgi ...... avarmElAy

igaramum Agi evaigaLum Agi inimaiyum Agi ...... varuvOnE

irunila meedhil eLiyanum vAzha enathumun Odi ...... varavEnum

magapathi Agi maruvum valAri magizh kaLi kUrum ...... vadivOnE

vanamuRai vEdan aruLiya pUjai magizh kadhir kAmam ...... udaiyOnE

jegagaNa jEgu thagu dhimi thOdhi dhimi ena Adu ...... mayilOnE

thirumali vAna pazhamuthir sOlai malai misai mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

agaramum Agi: Being the foremost as "a" is the foremost letter in all languages

adhipanum Agi: Being the Leader of all

adhikamum Agi: Being the Greatest of all

agamAgi: Being the Inner Self of all

ayanena vAgi: Being BrahmA, the Creator,

ariyena vAgi: Being Vishnu, the Protector,

aranena vAgi: Being SivA, the Destroyer,

avarmElAy: Being Someone transcending the above Trinity

igaramum Agi: Being all the things in this World

evaigaLum Agi: Being whatever things are in whichever world

inimaiyum Agi: Being the embodiment of sweetness

varuvOnE: The One who comes to me.

irunila meedhil: In this vast world

eLiyanum vAzha: In order that this humble self may also survive

enathumun Odi varavENum: You must come running towards me.

magapathi Agi: The Deity presiding over all sacrificial rites

maruvum valAri: being IndrA alias ValAri (enemy of ValAsura)

magizh kaLi kUrum: becomes immensely pleased

vadivOnE: to look at Your lovely figure.

vanamuRai vEdan: The hunter (AnthimAn*) who lived in the forest

aruLiya pUjai magizh: offered worship which You gladly accepted at

kadhir kAmam udaiyOnE: KadhirgAmam, Your favourite place.

jegagaNa jEgu thagu dhimi thOdhi dhimi: (very same sound)

ena Adu mayilOnE: On these beats does Your Peacock dance!

thirumali vAna pazhamuthir sOlai: Pazhamudhir chOlai, where wealth is plentiful,

malai misai mEvu perumALE.: the mountain there is Your favourite, You Great One!


* Once BrahmA claimed that for the valour of Muruga's Spear, credit should go entirely to BrahmA. MurugA could not stand BrahmA's egoism and cursed him to be born as a hunter in the jungles near KathirkAmam, now in Sri LankA. The hunter AndhimAn savagely pursues to kill a sage named PippalAtha Munivar who realises that the hunter is none other than BrahmA and advises him to do penance on Krithigai day offering his prayer to KathirkAman who is in the form of VEL (spear). The hunter's pUja is accepted by MurugA who makes him a King who ultimately obtains salvation.


Paraphrase of this Poem:

Being the foremost in the Universe as the letter "a" is in all languages, the Leader, the Greatest and Inner Self of all, the Creator-Protector-Destroyer and the one above the Trinity, being all things in this world and in any other world, an embodiment of sweetness, You are the one who comes to me. In this vast world You have to come running to me so that I too can survive. Your majestic figure immensely pleases IndrA, the Deity who presides over all offerings. The hunter (AnthimAn*) who lived in the forest made an offering which You gladly accepted at KathirkAmam, Your favourite place. You, the rider on the dancing peacock liltingly, reside on the mountain at Pazhamudhir chOlai, where wealth is plentiful.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1307 agaramumAgi - pazhamudhirchOlai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]