திருப்புகழ் 1299 பிறவியலை  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1299 piRaviyalai  (common)
Thiruppugazh - 1299 piRaviyalai - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தாத்தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பிறவியலை யாற்றினிற் ...... புகுதாதே
   பிரகிருதி மார்க்கமுற் ...... றலையாதே
      உறுதிகுரு வாக்கியப் ...... பொருளாலே
         உனதுபத காட்சியைத் ...... தருவாயே

அறுசமய சாத்திரப் ...... பொருளோனே
   அறிவுளறி வார்க்குணக் ...... கடலோனே
      குறுமுனிவ னேத்துமுத் ...... தமிழோனே
         குமரகுரு கார்த்திகைப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பிறவியலை யாற்றினிற் புகுதாதே ... பிறவி என்ற அலைகள்
வீசும் ஆற்றுவெள்ளத்தில் மீண்டும் புகாமல் இருக்க,

பிரகிருதி மார்க்கமுற்று அலையாதே ... இயற்கை செலுத்தும்
வழியில் சென்று இஷ்டப்படி திரியாமல் இருக்க,

உறுதிகுரு வாக்கியப் பொருளாலே ... உறுதியான குருவின்
உபதேச மொழியின் உண்மைப் பொருளைத் தந்து,

உனதுபத காட்சியைத் தருவாயே ... உனது திருவடிகளின்
தரிசனத்தை அருள்வாயாக.

அறுசமய சாத்திரப் பொருளோனே ... ஆறு சமயங்களின்*
சாத்திரங்களுடைய சாரமாய் நிற்பவனே,

அறிவுளறி வார்க்குணக் கடலோனே ... தம் அறிவிலே உன்னை
அறிந்தவர்களுக்கு நற்குண சமுத்திரமானவனே,

குறுமுனிவ னேத்துமுத் தமிழோனே ... குறுமுனி அகத்தியர்
புகழும் முத்தமிழ் வித்தகனே,

குமரகுரு கார்த்திகைப் பெருமாளே. ... குமர குருவே, கார்த்திகைப்
பெண்களின் பெருமாளே.


* ஆறு வகைச் சமயம்:

காணாபத்யம், செளரம், கெளமாரம், சைவம், வைணவம், சாக்தம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.674  pg 3.675  pg 3.676  pg 3.677 
 WIKI_urai Song number: 1298 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 1299 - piRaviyalai (common)

piRaviyalai AtriniR ...... pugudhAdhE
   pirakirudhi mArggamutr ...... alaiyAdhE
      uRudhi guru vAkkiyap ...... poruLAlE
         unadhu padha kAtchiyaith ...... tharuvAyE

aRusamaya sAththirap ...... poruLOnE
   aRivuL aRi vAr guNak ...... kadalOnE
      kuRu munivan Eththu muth ...... thamizhOnE
         kumara guru kArththikaip ...... perumALE.

......... Meaning .........

piRaviyalai AtriniR pugudhAdhE: In order that I do not fall again into the wavy river of birth,

pirakirudhi mArggamutr alaiyAdhE: and in order that I do not roam about aimlessly as per the dictates of Nature,

uRudhi guru vAkkiyap poruLAlE: I need Your firm and masterly interpretation of the Truth

unadhu padha kAtchiyaith tharuvAyE: and the vision of Your hallowed feet.

aRusamaya sAththirap poruLOnE: You are the essence of the scriptures of the six* sects of religion.

aRivuL aRi vAr guNak kadalOnE: For those who discern You in their intellect, You are the ocean of all virtues!

kuRu munivan Eththu muth thamizhOnE: You are the Lord of the three branches of Tamil, worshipped by the diminutive sage, Agasthya!

kumara guru kArththikaip perumALE.: Oh KumarA, the Master! You are adored by the KArththigai maids, Oh Great One!


* The six sects of Religion are:

GANApathyam, Sauram, Saivam, Vaishnavam, SAktham and KaumAram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1299 piRaviyalai - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]