திருப்புகழ் 1291 துள்ளு மதவேள்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1291 thuLLumadhavEL  (common)
Thiruppugazh - 1291 thuLLumadhavEL - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தய்யதன தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

துள்ளுமத வேள்கைக் ...... கணையாலே

தொல்லைநெடு நீலக் ...... கடலாலே

மெள்ளவரு சோலைக் ...... குயிலாலே

மெய்யுருகு மானைத் ...... தழுவாயே

தெள்ளுதமிழ் பாடத் ...... தெளிவோனே

செய்யகும ரேசத் ...... திறலோனே

வள்ளல்தொழு ஞானக் ...... கழலோனே

வள்ளிமண வாளப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

துள்ளுமத வேள் ... செருக்குடன் வரும் மன்மத வேளின்

கைக் கணையாலே ... கைகளிலிருந்து வரும் மலர்ப்
பாணங்களினாலும்,

தொல்லைநெடு ... நீண்ட துன்பத்தைத் தரும்

நீலக் கடலாலே ... நீலநிறக் கடலாலும்,

மெள்ளவரு ... மெதுவாக வந்து (தன்சோகக் குரலைக் காட்டும்)

சோலைக் குயிலாலே ... சோலையிலுள்ள குயிலினாலும்,

மெய்யுருகு மானை ... காதலால் உடல் உருகும் மான் போன்ற
என் மகளை

தழுவாயே ... அணைத்துக் கொள்ள மாட்டாயா?

தெள்ளுதமிழ் பாட ... இனிமையான தமிழில் பாடல்களைப் பாடவல்ல

தெளிவோனே ... தெளிவு கொண்ட சம்பந்தப் பெருமானே,

செய்யகும ரேச ... செம்மை வாய்ந்த குமரேசன் எனப் பெயர்பெற்ற

திறலோனே ... பராக்கிரமசாலியே,

வள்ளல்தொழு ... வள்ளற் பெருமானாம் சிவபிரான் தொழுகின்ற

ஞானக் கழலோனே ... ஞானத் திருவடிகளை உடையவனே,

வள்ளிமண வாளப் பெருமாளே. ... வள்ளிக்கு மணவாளனாம்
பெருமாளே.


இப்பாடல் அகத்துறையில், 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் நாயகியின் நற்றாய்
கூறுவதுபோல அமைந்தது. மன்மதன், அம்புகள், கடல், குயில் ஆகியவை
விரகத்தைத் தூண்டுபவை.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.666  pg 3.667 
 WIKI_urai Song number: 1290 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1291 - thuLLu madhavEL (common)

thuLLu madha vEL kaik ...... kaNaiyAlE

thollai nedu neelak ...... kadalAlE

meLLa varu sOlaik ...... kuyilAlE

mey urugu mAnaith ...... thazhuvAyE

theLLu thamizh pAdath ...... theLivOnE

seyya kumarEsath ...... thiRalOnE

vaLLal thozhu nyAnak ...... kazhalOnE

vaLLi maNavALap ...... perumALE.

......... Meaning .........

thuLLu madha vEL: The arrogantly pouncing Love God (Manmathan)

kaik kaNaiyAlE: is sending a barrage of flower arrows;

thollai nedu neelak kadalAlE: The blue seas are constantly causing distress;

meLLa varu sOlaik kuyilAlE: The cuckoo from the groves comes slowly and sings a tune in melancholy;

mey urugu mAnaith: All these melt my deer-like daughter who is tormented by love.

thazhuvAyE: Will You not come and embrace her?

theLLu thamizh pAdath theLivOnE: You are the learned Sambandhan capable of composing poems in chaste Tamil!

seyya kumarEsath thiRalOnE: You are the fair one named Kumaresan, the valorous!

vaLLal thozhu nyAnak kazhalOnE: You have the feet of knowledge which the Great Munificent SivA worships.

vaLLi maNavALap perumALE.: You are the Consort of VaLLi, Oh Great One!


This song is based on the NAyaka-NAyaki BhAva, where the poet, assuming the heroine's mother's role, expresses the pang of separation from the hero, Murugan.
The God of Love Manmathan and His flowery arrows, the blue seas, the cuckoo are a few of the things that aggravate the agony of separation.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1291 thuLLu madhavEL - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]