திருப்புகழ் 964 கலைமேவு ஞான  (பவானி)
Thiruppugazh 964 kalaimEvunyAna  (bhavAni)
Thiruppugazh - 964 kalaimEvunyAna - bhavAniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதான தானத் தனதான
     தனதான தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கலைமேவு ஞானப் பிரகாசக்
     கடலாடி ஆசைக் ...... கடலேறிப்

பலமாய வாதிற் பிறழாதே
     பதிஞான வாழ்வைத் ...... தருவாயே

மலைமேவு மாயக் குறமாதின்
     மனமேவு வாலக் ...... குமரேசா

சிலைவேட சேவற் கொடியோனே
     திருவாணி கூடற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கலைமேவு ஞானப் பிரகாசக் கடலாடி ... சகல கலைகளையும்
தன்னுள் அடக்கி வைத்துள்ள ஞான ஒளியாகிய கடலிலே திளைத்துக்
குளித்து,

ஆசைக் கடலேறி ... மண், பெண், பொன் என்ற மூவாசைகளாம்
கடல்களை நீந்திக் கடந்து,

பலமாய வாதிற் பிறழாதே ... பலத்ததான, உரத்த சப்தத்துடன்
கூடிய சமய வாதங்களில் நான் மாறுபட்டுக் கிடக்காமல்,

பதிஞான வாழ்வைத் தருவாயே ... இறைவனைப் பற்றிய சிவ ஞான
வாழ்வைத் தந்தருள்வாயாக.

மலைமேவு மாயக் குறமாதின் ... வள்ளிமலையிலே வாழ்ந்த,
ஆச்சரியத் தோற்றம் கொண்ட, குறப்பெண்ணாம் வள்ளியின்

மனமேவு வாலக் குமரேசா ... மனத்திலே வீற்றிருக்கும்
இளைஞனாம் குமரேசனே,

சிலைவேட ... வள்ளிக்காக வில்லைக் கையில் ஏந்திய வேடன் உருவில்
வந்தவனே,

சேவற் கொடியோனே ... சேவற் கொடியை கரத்தில் கொண்டவனே,

திருவாணி கூடற் பெருமாளே. ... லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும்
(செல்வமும், கல்வியும்) ஒருங்கே கூடும் கூடற்பதியாகிய பவானியில்
வாழும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1363  pg 2.1364  pg 2.1365  pg 2.1366 
 WIKI_urai Song number: 968 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Kodumudi Thiru S. Thiyagaraja DhEsigar
'கொடுமுடி' திரு தியாகராஜ தேசிகர்

Kodumudi S. Thiyagaraja DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 964 - kalaimEvu nyAna (thiruvAnikUdal - bavAni)

kalaimEvu nyAnap pirakAsak
     kadalAdi Asaik ...... kadalErip

balamAya vAdhiR piRazhAdhE
     pathinyAna vAzhvaith ...... tharuvAyE

malaimEvu mAyak kuRa mAdhin
     mana mEvu vAlak ...... kumarEsA

silai vEda sEvaR kodiyOnE
     thiruvANi kUdaR ...... perumALE.

......... Meaning .........

kalaimEvu nyAnap pirakAsa kadalAdi: It is a great and bright Ocean of Knowledge containing all the arts within itself; and I want to take a dip in that ocean.

Asaik kadalEri: I also want to swim across the ocean of three desires, namely, earth, woman and wealth.

balamAya vAdhiR piRazhAdhE: I do not want to be caught in the din of loud arguments over religion.

pathinyAna vAzhvaith tharuvAyE: I request You to grant me a life dedicated to the Knowledge of SivA.

malaimEvu mAyak kuRa mAdhin mana mEvu vAlak kumarEsA: Oh young KumarEsa, You have occupied the heart of VaLLi, the wonderful damsel of the KuravAs, who lives in the Mount VaLLimalai.

silai vEda: You took the disguise of a hunter with a bow to woo VaLLi!

sEvaR kodiyOnE: You hold the staff of the Rooster in Your hand!

thiruvANi kUdaR perumALE.: Your abode is KUdal (BavAni) where both Lakshmi and Saraswathi (representing Wealth and Education) have come together, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 964 kalaimEvu nyAna - bhavAni

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]