திருப்புகழ் 646 மாதர் வசமாய்  (கதிர்காமம்)
Thiruppugazh 646 mAdharvasamAi  (kadhirgAmam)
Thiruppugazh - 646 mAdharvasamAi - kadhirgAmamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

மாதர்வச மாயுற் ...... றுழல்வாரும்

மாதவமெ ணாமற் ...... றிரிவாரும்

தீதகல வோதிப் ...... பணியாரும்

தீநரக மீதிற் ...... றிகழ்வாரே

நாதவொளி யேநற் ...... குணசீலா

நாரியிரு வோரைப் ...... புணர்வேலா

சோதிசிவ ஞானக் ...... குமரேசா

தோமில் கதிர்காமப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மாதர்வசமாயுற்று உழல்வாரும் ... பெண்களின் வசப்பட்டுத்
திரிபவர்களும்,

மாதவம் எ(ண்)ணாமல் திரிவாரும் ... சிறந்த தவத்தை
நினைக்காமல் அலைபவர்களும்,

தீதகல ஓதிப் பணியாரும் ... தீமைகள் விலகும்படி திருமுறையை
ஓதிப் பணியாதவர்களும்,

தீநரக மீதில் திகழ்வாரே ... கொடிய நரகத்திலே உழன்று
கிடப்பார்கள்.

நாதவொளியே ... ஒலியும் ஒளியுமாக விளங்குபவனே,

நற் குணசீலா ... நல்ல அருட்குண சீலனே,

நாரியிருவோரைப் புணர்வேலா ... வள்ளி, தேவயானை என்ற இரு
தேவியரை மணந்த வேலனே,

சோதிசிவ ஞானக் குமரேசா ... ஜோதியான சிவஞானத்தைத்
தரும் குமரக் கடவுளே,

தோமில் கதிர்காமப் பெருமாளே. ... குற்றமற்ற கதிர்காமத்தில்
வாழும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1059  pg 1.1060  pg 1.1061  pg 1.1062 
 WIKI_urai Song number: 428 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 646 - mAdhar vasamAi (kadhirgAmam)

mAdharvasa mAyutru ...... uzhalvArum
     mAthavame NAmaR ...... thirivArum

theedhagala Odhip ...... paNiyArum
     theenaraga meedhiR ...... thigazhvArE

nAdhavoLi yEnaR ...... guNaseelA
     nAriyiru vOraip ...... puNarvElA

jOthi siva nyAnak ...... kumarEsA
     thOmil kadhirkAmap ...... perumALE.

......... Meaning .........

mAdharvasa mAyutru uzhalvArum: Those who philander and are in the grip of women,

mAthavame NAmaR thirivArum: those who roam about without any thought of great penance,

theedhagala Odhip paNiyArum: and those who do not pray and prostrate to You for dispelling the evils

theenaraga meedhiR thigazhvArE: will all dwell deep inside the burning hell.

nAdhavoLi yE: You are the combination of Light and Sound!

naR guNaseelA: You are the embodiment of all virtues!

nAriyiru vOraip puNarvElA: You have two consorts, namely VaLLi and DEvayAnai!

jOthi siva nyAnak kumarEsA: You are the luminous Saivite knowledge itself, Oh VElA,

thOmil kadhirkAmap perumALE.: You have Your spotless abode at KadhirgAmam, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 646 mAdhar vasamAi - kadhirgAmam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]