திருப்புகழ் 567 பத்தியால் யானுனை  (இரத்னகிரி)
Thiruppugazh 567 baththiyAlyAnunai  (rathnagiri)
Thiruppugazh - 567 baththiyAlyAnunai - rathnagiriSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தனா தானனத் ...... தனதான
     தத்தனா தானனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பத்தியால் யானுனைப் ...... பலகாலும்
     பற்றியே மாதிருப் ...... புகழ்பாடி

முத்தனா மாறெனைப் ...... பெருவாழ்வின்
     முத்தியே சேர்வதற் ...... கருள்வாயே

உத்தமா தானசற் ...... குணர்நேயா
     ஒப்பிலா மாமணிக் ...... கிரிவாசா

வித்தகா ஞானசத் ...... திநிபாதா
     வெற்றிவே லாயுதப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பத்தியால் யானுனை ... அன்பினால் உன்னை உறுதியாக

பலகாலும் பற்றியே ... பல நாட்களாக விடாது பற்றிக்கொண்டு

மாதிருப்புகழ் பாடி ... உயர்ந்த திருப்புகழைப் பாடி

முத்தனாம் ஆறெனை ... ஜீவன் முக்தனாகும் வழியிலே என்னை

பெருவாழ்வின் முத்தியே ... இடையறா இன்ப வாழ்வாம் சிவகதியை

சேர்வதற்கு அருள்வாயே ... சேர்ந்து உய்வதற்கு திருவருள் புரிவாயாக

உத்தம அதான ... உத்தம குணங்களைப் பற்றிக்கொண்டுள்ள

சற் குணர்நேயா ... நல்ல இயல்புள்ளவர்களின் நண்பனே

ஒப்பிலா மா ... சமானம் இல்லாத பெருமை பொருந்திய

மணிக்கிரிவாசா ... ரத்னகிரியில் வாழ்பவனே*

வித்தகா ... பேரறிவாளனே

ஞானசத்தி நிபாதா ... திருவருள் ஞானத்தைப் பதியச் செய்பவனே

வெற்றிவே லாயுதப் பெருமாளே. ... வெற்றியைத் தரும் வேலை
ஆயுதமாகக் கொண்ட பெருமாளே.


* ரத்னாசலம், சிவாயம், மணிக்கிரி என்பன வாட்போக்கித் தலமாகிய
ரத்தினகிரியின் பிற பெயர்கள். தேவாரம் பெற்ற திருத்தலம். திருச்சி மாவட்டம்
குளித்தலை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 8 மைல் தொலைவில் இருக்கிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.855  pg 1.856 
 WIKI_urai Song number: 349 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Karivalam Thiru Muruga Sundhar
'கரிவலம்' திரு முருக சுந்தர்

Thiru M. Sundhar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 567 - baththiyAl yAnunai (rathnagiri)

baththiyAl yAnunaip ...... palakAlum
     patriyE mAthirup ...... pugazh pAdi

muththanA mARenaip ...... peruvAzhvin
     mutthiyE sErvadharkku ...... aruLvAyE

uththama adhAna saR ...... guNarnEyA
     oppilA mAmaNik ...... girivAsA

viththagA nyAnasath ...... thinipAdhA
     vetrive lAyudhap ...... perumAlE.

......... Meaning .........

baththiyAl yAnunai: With utmost devotion, I should pray

palakAlum patriyE: holding You firmly in mind for a long time; and

mAthirup pugazh pAdi: I should sing Your great praise.

muththanA mARenai: To guide me to become a liberated soul

peruvAzhvin mutthiyE sErvadharkku: and to enable me to reach eternal bliss (Sivagathi) in this life,

aruLvAyE: You have to grant me Your Grace!

uththama adhAna: Those who firmly hold on to all lofty values,

saR guNarnEyA: such virtuous people have You as their Friend!

oppilA mA maNik girivAsA: You reside in MaNikgiri (Rathnagiri*) which is great and without comparison.

viththagA: Oh Learned One!

nyAnasaththi nipAdhA: You imprint the Knowledge of Your grace on us!

vetrive lAyudha: You hold the victorious Spear as Your weapon!

perumAlE.: Oh Great One!


* Rathnagiri, also known as MaNikgiri and VATpOkki, is a famous place sung in ThEvArams.
It is located in Tiruchi District, 8 miles away from KuLiththalai Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 567 baththiyAl yAnunai - rathnagiri

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]