திருப்புகழ் 557 பகலிரவினில்  (சென்னிமலை)
Thiruppugazh 557 pagaliravinil  (chennimalai)
Thiruppugazh - 557 pagaliravinil - chennimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனதனத் ...... தனதான
     தனதனதனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பகலிரவினிற் ...... றடுமாறா
     பதிகுருவெனத் ...... தெளிபோத

ரகசியமுரைத் ...... தநுபூதி
     ரதநிலைதனைத் ...... தருவாயே

இகபரமதற் ...... கிறையோனே
     இயலிசையின்முத் ...... தமிழோனே

சகசிரகிரிப் ...... பதிவேளே
     சரவணபவப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பகலிரவினில் தடுமாறா ... நினைவு, மறப்பு என்ற நிலைகளிலே
தடுமாறாது,

பதிகுருவெனத் தெளிபோத ... முருகனே குருநாதன் என்று
தெளிகின்ற ஞானத்தின்

ரகசியமுரைத்து ... பரம ரகசியத்தை அடியேனுக்கு உபதேசித்து,

அநுபூதி ரதநிலைதனைத் தருவாயே ... ஒன்றுபடும் ரசமான
பேரின்ப நிலையினைத் தந்தருள்வாயாக.

இகபரமதற்கு இறையோனே ... இம்மைக்கும் மறுமைக்கும்
தலைவனாக விளங்குபவனே,

இயலிசையின் முத்தமிழோனே ... இயல், இசை, நாடகம் என்ற
முத்தமிழுக்கும் உரியவனே,

சகசிரகிரிப்* பதிவேளே ... இவ்வுலகில் மேலான திருச்சிரா
மலையின் செவ்வேளே,

சரவணபவப் பெருமாளே. ... சரவணபவப் பரம்பொருளே.


* சிரகிரியை சென்னிமலை என்றும் கூறுவர். சென்னிமலை ஈரோட்டிற்கு அப்பால்
ஈங்கூர் ரயில் நிலையத்துக்கு அருகில் உள்ள தலம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.829  pg 1.830 
 WIKI_urai Song number: 339 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 557 - pagaliravinil (chennimalai - thiruchirAppaLLi)

pagaliraviniR ...... thadumARA
     pathiguru enath ...... theLibOdha

ragasiyam uraith ...... anubUthi
     rathanilai thanaith ...... tharuvAyE

igaparamadhaRk ...... iRaiyOnE
     iyalisaiyin ...... muth amizhOnE

sagasira girip ...... padhivELE
     saravaNa bavap ...... perumALE.

......... Meaning .........

pagaliraviniR thadumARA: I am not confused between day (awareness) and night (forgetfulness);

pathiguru enath theLibOdha: and I have the clarity of thought that Murugan is my Master.

ragasiyam uraithu: You have to reveal to me the great secret

anubUthi rathanilai thanaith tharuvAyE: of blending with that sweet and blissful state!

igaparamadhaRk iRaiyOnE: You are the Lord of this world and the Divine world!

iyalisaiyin muth amizhOnE: You are the essence of the three aspects of Tamil (namely, literature, music and drama).

sagasira girip padhivELE: You are the monarch of ThirusirAmalai* which is world-famous.

saravaNa bavap perumALE.: You are Saravanabhava, Oh Great One!


* Although Siragiri is considered ThirusirAmalai - ThiruchirAppaLLi - some people say it is Chennimalai, which is close to Eengoor railway station near EerOde (Erode).

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 557 pagaliravinil - chennimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]