திருப்புகழ் 399 இரவுபகற் பலகாலும்  (திருவருணை)
Thiruppugazh 399 iravupagaRpalakAlum  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 399 iravupagaRpalakAlum - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனனத் தனதான தனதனனத் ...... தனதான
     தனதனனத் தனதான தனதனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத் ...... தமிழ்கூறித்
     திரமதனைத் தெளிவாகத் திருவருளைத் ...... தருவாயே

பரகருணைப் பெருவாழ்வே பரசிவதத் ...... துவஞானா
     அரனருள்சற் புதல்வோனே அருணகிரிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத்தமிழ்கூறி ... இரவும், பகலும்,
பலமுறையும், இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று தமிழினாலும்
உன்னைப் புகழ்ந்து பாடி,

திரமதனைத் தெளிவாகத் திருவருளைத் தருவாயே ...
நிலையான பொருள் எதுவோ அது எனக்குத் தெளிவாக விளங்க உனது
திருவருளைத் தந்தருள்வாயாக.

பரகருணைப் பெருவாழ்வே ... மேலான கருணையுடன் விளங்கும்
பெருவாழ்வே,

பரசிவதத்துவஞானா ... உயர்ந்த சிவமயமான உண்மையாம் ஞானப்
பொருளே,

அரனருள்சற் புதல்வோனே ... சிவபிரான் அருளிய நற்குணப்
பிள்ளையே,

அருணகிரிப் பெருமாளே. ... திருவண்ணாமலையில் வீற்றிருக்கும்
பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.239  pg 2.240 
 WIKI_urai Song number: 541 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Karivalam Thiru Muruga Sundhar
'கரிவலம்' திரு முருக சுந்தர்

Thiru M. Sundhar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 399 - iravu pagal (thiruvaNNAmalai)

iravu pagal pala kAlum iyalisai muth ...... thamizh kURi
     thiramadhanai theLivAga thiru aruLai ...... tharuvAyE

parakaruNai peruvAzhvE parasiva thath ...... thuvanyAna
     aran aruL saR pudhalvOnE aruNagirip ...... perumALE.

......... Meaning .........

iravu pagal pala kAlum iyalisai muth thamizh kURi: Day in and day out, at all times, I want to praise Your glory in the three facets of Tamil, namely, literature, music and drama;

thiramadhanai theLivAga thiru aruLai tharuvAyE: kindly bestow Your blessings on me so that the steady and fundamental truth is clearer to me.

parakaruNai peruvAzhvE: You are the greatest treasure, full of supreme compassion and grace!

parasiva thaththuvanyAna: You are the embodiment of the True Knowledge of paramount SivA!

aran aruL saR pudhalvOnE aruNagirip perumALE.: You are the noble son of Lord SivA! You chose Your abode at ThiruvaNNAmalai, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 399 iravupagaR palakAlum - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]