திருப்புகழ் 363 நாடித் தேடி  (திருவானைக்கா)
Thiruppugazh 363 nAdiththEdi  (thiruvAnaikkA)
Thiruppugazh - 363 nAdiththEdi - thiruvAnaikkASri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானத் தானத் ...... தனதான
     தானத் தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

நாடித் தேடித் ...... தொழுவார்பால்
     நானத் தாகத் ...... திரிவேனோ

மாடக் கூடற் ...... பதிஞான
     வாழ்வைச் சேரத் ...... தருவாயே

பாடற் காதற் ...... புரிவோனே
     பாலைத் தேனொத் ...... தருள்வோனே

ஆடற் றோகைக் ...... கினியோனே
     ஆனைக் காவிற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நாடித் தேடித் தொழுவார்பால் ... உன்னை விரும்பித் தேடித்
தொழும் அடியார்களிடம்

நான் நத்தாகத் திரிவேனோ ... நான்விருப்பம் உள்ளவனாகத்
திரியமாட்டேனோ?

மாடக் கூடற் பதி ... நான்மாடற்கூடல் என்ற மதுரையம்பதியில் உள்ள

ஞான வாழ்வைச் சேர ... (துவாதசாந்த நிலையில்* கூடும்)
ஞானவாழ்வை அடையும்படி

தருவாயே ... அருள் புரிவாயாக.

பாடற் காதற் புரிவோனே ... தமிழிசையில் பாடினால் ஆசையோடு
கேட்பவனே,

பாலைத் தேனொத்து அருள்வோனே ... பாலையும் தேனையும்
போல் இனிமையாக அருள்பவனே,

ஆடற் றோகைக்கு இனியோனே ... நடனமாடும் மயிலுக்கு இன்பம்
அளிப்பவனே,

ஆனைக் காவிற் பெருமாளே. ... திருவானைக்கா தலத்தின்
பெருமாளே.


* மதுரை ஜீவன்முக்தி தலம் மட்டுமின்றி துவாதசாந்தத் தலமுமாய் உள்ளது.
துவாதசாந்தம் என்பது சிரசின் உச்சிக்கு மேல் பன்னிரண்டு அங்குலத்தில்
இருக்கும் யோக ஸ்தானம். இந்த ஞானம் மதுரையில் கிடைத்தற்கு உரியது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.157  pg 2.158 
 WIKI_urai Song number: 505 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Karivalam Thiru Muruga Sundhar
'கரிவலம்' திரு முருக சுந்தர்

Thiru M. Sundhar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 363 - nAdith thEdi (thiruvAnaikkA)

nAdith thEdith ...... thozhuvAr pAl
     nAnath thAgath ...... thirivEnO

mAdak kUdaR ...... pathi nyAna
     vAzhvai sErath ...... tharuvAyE

pAdaR kAdhal ...... purivOnE
     pAlaith thEnoth ...... aruLvOnE

AdaR thOgaik ...... iniyOnE
     Anai kAviR ...... perumALE.

......... Meaning .........

nAdith thEdith thozhuvAr pAl: Your devotees willingly seeking and seek and worship You

nAnath thAgath thirivEnO: will I develop a liking for them in order to roam with them?

mAdak kUdaR pathi nyAna: The special knowledge* that is unique about Madhurai (which is also known as NAnmAdak kUdal)

vAzhvai sErath tharuvAyE: and the way of life based on that knowledge can be granted only by You.

pAdaR kAdhal purivOnE: You love the songs sung in beautiful Tamil.

pAlaith thEnoth aruLvOnE: Your Grace is as sweet as milk and honey.

AdaR thOgaik iniyOnE: You bless Your dancing peacock with pleasure.

Anai kAviR perumALE.: You reside at ThiruvAnaikkA, Oh Great One!


* Madhurai is not only the place for granting Liberation in Life (Jeevan Mukthi) but also unique in being the DwadasAntha Sthalam, meaning that, if anyone meditates there, they will reach the climax of yOgA at a zone twelve inches above their heads.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 363 nAdith thEdi - thiruvAnaikkA

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]