திருப்புகழ் 330 முட்டுப் பட்டு  (காஞ்சீபுரம்)
Thiruppugazh 330 muttuppattu  (kAnjeepuram)
Thiruppugazh - 330 muttuppattu - kAnjeepuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தத் தத்தத் ...... தனதான
     தத்தத் தத்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

முட்டுப் பட்டுக் ...... கதிதோறும்
     முற்றச் சுற்றிப் ...... பலநாளும்

தட்டுப் பட்டுச் ...... சுழல்வேனைச்
     சற்றுப் பற்றக் ...... கருதாதோ

வட்டப் புட்பத் ...... தலமீதே
     வைக்கத் தக்கத் ...... திருபாதா

கட்டத் தற்றத் ...... தருள்வோனே
     கச்சிச் சொக்கப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முட்டுப் பட்டுக் கதிதோறும் ... சங்கடப்பட்டு, தேவ, மனித, நரக,
விலங்கு என்ற நால்வகை கதிகளிலும்

முற்றச் சுற்றிப் பலநாளும் ... முழுவதுமாக அலைந்து திரிந்து பல
பிறவியிலும்

தட்டுப் பட்டுச் சுழல்வேனை ... தடுமாற்றம் அடைந்து சுழல்கின்ற
என்னை

சற்றுப் பற்றக் கருதாதோ ... சிறிதாவது கவனித்துக்கொள்ள
நினைத்தலாகாதோ?

வட்டப் புட்பத் தலமீதே ... வட்டமாகிய என் இதயகமல பீடத்தின்
மேலே

வைக்கத் தக்கத் திருபாதா ... வைத்துப் பூஜிக்கத்தக்க திருவடிகளை
உடையவனே,

கட்டத்து அற்றத்து அருள்வோனே ... துன்பமுறும் சமயத்தில் வந்து
அருள் புரிபவனே,

கச்சிச் சொக்கப் பெருமாளே. ... காஞ்சீபுரத்தில் வீற்றிருக்கும்
அழகிய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.73  pg 2.74 
 WIKI_urai Song number: 472 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 330 - muttup pattu (kAnjeepuram)

muttup pattuk ...... gathithOrum
     mutra sutrip ...... palanALum

thattup pattu ...... suzhalvEnai
     satrup patrak ...... karudhAdhO

vattap pushpath ...... thalameedhE
     vaikkah thakkath ...... thirupAdhA

kattath thatrath ...... tharuLvOnE
     kachchi chokkap ...... perumALE.

......... Meaning .........

muttup pattuk gathithOrum: Facing obstacles from all forms of life, namely DEvA, human, devilish and animal lives,

mutra sutrip palanALum: I wandered aimlessly for a long long time.

thattup pattu suzhalvEnai: I am feeling dazed and tossed about.

satrup patrak karudhAdhO: Can You not think in terms of taking care of me even a little?

vattap pushpath thalameedhE: My heart is just a round lotus seat upon which

vaikkah thakkath thirupAdhA: Your lovely feet deserve to be placed for me to worship.

kattath thatrath tharuLvOnE: You always shower grace on me at the time of my distress.

kachchi chokkap perumALE.: You are the handsome Lord of KAnchipuram, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 330 muttup pattu - kAnjeepuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]