திருப்புகழ் 192 வசனமிக ஏற்றி  (பழநி)
Thiruppugazh 192 vasanamigaEtri  (pazhani)
Thiruppugazh - 192 vasanamigaEtri - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with notation
with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தாத்த ...... தனதான
     தனதனன தாத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

வசனமிக வேற்றி ...... மறவாதே
     மனதுதுய ராற்றி ...... லுழலாதே

இசைபயில்ஷ டாக்ஷ ...... ரமதாலே
     இகபரசெள பாக்ய ...... மருள்வாயே

பசுபதிசி வாக்ய ...... முணர்வோனே
     பழநிமலை வீற்ற ...... ருளும்வேலா

அசுரர்கிளை வாட்டி ...... மிகவாழ
     அமரர்சிறை மீட்ட ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வசனமிக ஏற்றி ... உருவேற ஏற மிகவும் ஜபம்செய்து

மறவாதே ... (அந்த ஜபத்தால்) உன்னை மறவாமல் இருந்து,

மனது துயர் ஆற்றில் ... என் மனம் துயரம் தரும் வழிகளில்

உழலாதே ... அலைந்து திரியாதிருக்கவும்

இசைபயில் ... மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிப் பயில்கின்ற

ஷடாட்சரம் அதாலே ... ஆறெழுத்து மந்திரம் (சரவணபவ)
தரும் பயனாலே

இகபரசெள பாக்யம் ... இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் நல்வாழ்வை

அருள்வாயே ... அருள் புரிவாயாக

பசுபதிசி வாக்யம் ... சிவபிரானது வேத சிவாகமங்களை

உணர்வோனே ... அறிந்தவனே

பழனிமலை வீற்(று) ... பழனிமலையில் எழுந்தருளியிருந்து

அருளும் வேலா ... அருள் புரியும் வேலனே

அசுரர்கிளை வாட்டி ... அசுரர் கூட்டங்களை வாட்டி ஒடுக்கியும்,

மிகவாழ அமரர் ... தேவர்கள் நன்கு வாழும்படியாக

சிறை மீட்ட பெருமாளே. ... சிறையினின்று மீட்டுவித்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.462  pg 1.463 
 WIKI_urai Song number: 191 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
ThiruththaNi Thiru SAminAthan
'திருத்தணி' திரு சாமிநாதன்

'ThiruththaNi' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 192 - vasanamiga Etri (pazhani)

vachanamiga vEtri ...... maRavAdhE
     manadhuthuyar Atril ...... uzhlAdhE

isaipayilsha dAksha ...... ramadhAlE
     igaparasau bAgyam ...... aruLvAyE

pasupathisi vAkyam ...... uNarvOnE
     pazhanimalai veetRa ...... ruLumvElA

asurarkiLai vAtti ...... migavAzha
     amararsiRai meetta ...... perumALE.

......... Meaning .........

vachanamiga vEtri: By repeatedly chanting (Your name)

maRavAdhE: constantly remembering You,

manadhu thuyar Atril uzhlAdhE: and reining in my mind from indulgence in sorrowful ways,

isaipayil shadAksharam adhAlE: I am systematically meditating on Your six letters (ca-ra-va-Na-bha-va) so

igaparasau bAgyam aruLvAyE: Grant me happiness in this birth and after death.

pasupathisi vAkyam uNarvOnE: You have the knowledge of the meaning of all SivAkamAs (Saivite Theology)

pazhanimalai veetRa ruLum vElA: You chose Mount Pazhani as Your abode, Oh God with the Spear (VElA)!

asurarkiLai vAtti: You destroyed the clan of all Demons (AsurAs)

migavAzha amarar: and enabled the DEvAs to prosper

siRai meetta perumALE.: by liberating them from prison, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with notation
with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 192 vasanamiga Etri - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]