திருப்புகழ் 165 தமரும் அமரும்  (பழநி)
Thiruppugazh 165 thamarumamarum  (pazhani)
Thiruppugazh - 165 thamarumamarum - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with notation
with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனன தனன தனன
     தனன தனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

தமரு மமரு மனையு மினிய
     தனமு மரசும் ...... அயலாகத்

தறுகண் மறலி முறுகு கயிறு
     தலையை வளைய ...... எறியாதே

கமல விமல மரக தமணி
     கனக மருவு ...... மிருபாதங்

கருத அருளி யெனது தனிமை
     கழிய அறிவு ...... தரவேணும்

குமர சமர முருக பரம
     குலவு பழநி ...... மலையோனே

கொடிய பகடு முடிய முடுகு
     குறவர் சிறுமி ...... மணவாளா

அமர ரிடரு மவுண ருடலு
     மழிய அமர்செய் ...... தருள்வோனே

அறமு நிறமு மயிலு மயிலு
     மழகு முடைய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

தமரும் அமரு மனையும் ... சுற்றத்தாரும், அவர்கள் கூடி இருக்கும்
இல்வாழ்க்கையும்,

இனிய தனமும் அரசும் ... இனிமையான செல்வமும், ஆட்சியும்

அயலாக ... என்னை விட்டு விலகிப் போகும்படியாக,

தறுகண் மறலி முறுகு கயிறு ... கொடுமையான யமன் திண்ணிய
பாசக்கயிற்றைக் கொண்டு

தலையை வளைய எறியாதே ... தலையைச் சுற்றி வளைப்பதற்கு
எறியாமல் இருக்க,

கமல விமல மரகதமணி ... தாமரை போன்றும், பரிசுத்தமான,
மரகதமணி போலவும்,

கனக மருவும் இருபாதம் ... தங்கத்தைப் போலவும் விளங்கும்
உன்னிரு திருவடிகளை

கருத அருளி ... நான் நினைத்துக்கொண்டே இருக்குமாறு அருளி,

எனது தனிமை கழிய ... என் திக்கற்ற தனிமை நீங்கும்படி

அறிவு தரவேணும் ... அறிவைத் தந்தருள வேண்டும்.

குமர சமர முருக பரம ... குமரா, போர் வீரா, முருகா, பரமனே,

குலவு பழநி மலையோனே ... விளங்கும் பழனிமலை வாசனே,

கொடிய பகடு ... மதம் பிடித்த யானையை

முடிய முடுகு ... (வள்ளியை பயமுறுத்தி உன்னை
அணையவைக்கவேண்டும் என்ற) உன் கருத்து நிறைவேற
எதிரே வரச் செய்தவனே,

குறவர் சிறுமி மணவாளா ... குறப்பெண் வள்ளியின்
மணவாளனே,

அமரர் இடரும் அவுணர் உடலும் ... தேவர்களின் துன்பமும்,
அசுரர்களின் உடலும்

அழிய அமர் செய்தருள்வோனே ... ஒன்றாக அழியும்படி
போர் செய்து அருளியவனே,

அறமும் நிறமும் அயிலும் மயிலும் ... தர்மமும், செந்நிறமும்,
வேலும், மயிலும்,

அழகும் உடைய பெருமாளே. ... அழகும் உடைய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.320  pg 1.321  pg 1.322  pg 1.323 
 WIKI_urai Song number: 130 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
'பழநி' திரு சண்முக சுந்தரம்

'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 165 - thamarum amarum (pazhani)

thamarum amarum manaiyum iniya
     dhanamum arasum ...... ayalAga

thaRukaN maRali muRugu kayiRu
     thalaiyai vaLaiya ...... eRiyAdhE

kamala vimala maraka thamaNi
     kanaka maruvum ...... irupAdham

karudha aruLi enadhu thanimai
     kazhiya aRivu ...... tharavENum

kumara samara muruga parama
     kulavu pazhani ...... malaiyOnE

kodiya pagadu mudiya mudugu
     kuRavar siRumi ...... maNavALA

amarar idarum avuNar udalum
     azhiya amarsey ...... dharuLvOnE

aRamu niRamum ayilu mayilum
     azhagum udaiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

thamarum amarum manaiyum: My kith and kin living in my household,

iniya dhanamum arasum ayalAga: sweet wealth and my rule - all became distant to me when

thaRukaN maRali muRugu kayiRu: the cruel Death-God (Yaman) tightened the thick rope (PAsakkayiRu)

thalaiyai vaLaiya eRiyAdhE: and threw it around my head (to take my life).

kamala vimala marakatha maNi kanaka maruvum irupAdham: (To avoid that, I need) Your lotus feet, pure and sparkling like emerald and gold;

karudha aruLi: Your grace is needed to make me think of Your feet constantly.

enadhu thanimai kazhiya aRivu tharavENum: You also have to grant me the wisdom to get rid of my helpless loneliness.

kumara samara muruga parama: Oh KumarA, Oh Warrior, MurugA, and Supreme God,

kulavu pazhani malaiyOnE: You belong to this beautiful Pazhani Hill.

kodiya pagadu mudiya mudugu: You deliberately arranged to bring a wild elephant*

kuRavar siRumi maNavALA: and married VaLLi, the damsel of KuRavas.

amarar idarum avuNar udalum: The miseries of DEvAs and the bodies of asuras

azhiya amarsey dharuLvOnE: were both destroyed when You graciously fought!

aRamu niRamum ayilu mayilum: You possess DharmA (righteousness), reddish complexion, spear, peacock

azhagum udaiya perumALE.: and charm, Oh Great One!


* As VaLLi was afraid of elephants, Murugan, in the disguise of an old man, prays to GanEshA who comes like a wild elephant, and VaLLi, being scared, embraces Murugan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with notation
with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 165 thamarum amarum - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]