திருப்புகழ் 1294 நாளு மிகுத்த  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1294 nALumiguththa  (common)
Thiruppugazh - 1294 nALumiguththa - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தனத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

நாளு மிகுத்த ...... கசிவாகி
   ஞான நிருத்த ...... மதைநாடும்
      ஏழை தனக்கு ...... மநுபூதி
         ராசி தழைக்க ...... அருள்வாயே

பூளை யெருக்கு ...... மதிநாக
   பூண ரளித்த ...... சிறியோனே
      வேளை தனக்கு ...... சிதமாக
         வேழ மழைத்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நாளு மிகுத்த கசிவாகி ... நாள்தோறும் மிகுந்த அன்பு ஊறி
நெகிழ்ந்த மனத்தினனாய்,

ஞான நிருத்தம் அதைநாடும் ... உனது நடனக் கோலத்தைக்
காண விரும்பும்

ஏழை தனக்கும் அநுபூதி ... எளியோனாகிய எனக்கும் அனுபவ
ஞானம் என்னும்

ராசி தழைக்க அருள்வாயே ... பாக்கியம் பொருந்தி பெருகி விளங்க
அருள் புரிவாயாக.

பூளை யெருக்கு மதிநாக ... பூளைப்பூ, எருக்கு இலை, பிறைச்
சந்திரன், பாம்பு ஆகியவற்றை

பூண ரளித்த சிறியோனே ... சடையிலே அணிந்துள்ள சிவபெருமான்
அளித்த குழந்தையே,

வேளை தனக்கு உசிதமாக ... உனக்கு வேண்டிய சமயத்தில்*
சமயோசிதமாக

வேழ மழைத்த பெருமாளே. ... யானையாகக் கணபதியை
வரவழைத்த பெருமாளே.


* வள்ளியை, யானையைக் காட்டி அச்சுறுத்தி, பின்பு ஆட்கொண்ட சாமர்த்தியம்
கூறப்படுகிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.668  pg 3.669  pg 3.670  pg 3.671 
 WIKI_urai Song number: 1293 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem) பாடல் ரா - 1    song R1 


 பாடல் ரா - 2    song R2 

Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

KarUr Thiru SAminAthan
'கரூர்' திரு சாமிநாதன்

KarUr' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 1294 - nALu miguththa (common)

nALu miguththa ...... kasivAgi
   nyAna niruththam ...... adhai nAdum
      Ezhai thanakkum ...... anubUthi
         rAsi thazhaikka ...... aruL vAyE

pULai erukku ...... madhinAga
   pUNar aLiththa ...... siRiyOnE
      vELai thanak ...... uchitha mAga
         vEzham azhaiththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

nALu miguththa kasivAgi: Everyday my mind, overwhelmed with love, should thaw and melt.

nyAna niruththam adhai nAdum: I am striving to have the vision of Your dancing posture, manifesting Wisdom.

Ezhai thanakkum anubUthi: Even for the lowly me, blissful experience must occur;

rAsi thazhaikka aruL vAyE: and for that immense good fortune, I seek Your gracious blessing!

pULai erukku madhinAga pUNar: He wears on His tresses the pULai (Indian laburnum) flower, the erukkam leaf, the crescent moon and the serpent;

aLiththa siRiyOnE: that SivA has delivered You as His child!

vELai thanak uchitha mAga vEzham azhaiththa perumALE.: At the opportune time, You were able to cleverly command the assistance of Your brother VinAyagA in the form of an elephant (who helped You woo VaLLi and win over her), Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1294 nALu miguththa - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]